TICĪBA

“Pigeon-Bridge” jau savā nosaukumā slēpj tās pamatbūtību - būt TILTAM (angļ.val. bridge), kas vieno drosmīgas idejas ar zinātkāriem māksliniekiem, mākslas profesionāļus un mākslas disciplīnas; jauc attiecību robežas jautājumu izvirzīšanā un to izpratnes veidošanā ārpus esošajām teritorijām un laika nogriežņiem dzīves ritējumā; ir satikšanās vieta māksliniekiem, producentiem un notikuma lieciniekiem - skatītājiem.

Un BALODIS (angļu val. pigeon) kā viens no vistalantīgākajiem putniem, kurš ne vien zina kā izdzīvot, bet arī prot lidot, diferencēt un reflektēt tā, lai atklātu jaunus lidojumu apvāršņus un saglabātu ceļu mājup. Baložu lidojumi balstās trīs vērtībās - TRUST, TEAM, MEANING - ticība, komanda, jēga, kam būtiska uzmanība tiek pievērsta ikviena projekta realizēšanas gaitā un sadarbībā ar māksliniekiem un iesaistītajām pusēm. Atsaucoties uz teātra režisoru un profesoru Pīteru Selleru (Peter Seller) kā aizraujošu mākslas nozīmi tiek vērtēta tās iespējas demonstrēt funkcionālu un cilvēku dzīvi papildinošu elementu, kas nav greznība, dekoratīvs objekts, bet būtiska un dziļa rīcība, lai izdzīvotu. Māksla, kas ir nevis kā deserts, bet gan proteīns, tas nav tas, kas nāk pēc tam, bet gan pirms tam.

KOMANDA

Zane Estere Gruntmane producente | valdes locekle

Zanda Seņkova valdes locekle

Linda Krūmiņa producenta asitente | jaunais kritiķis

Kārlis Lapiņš tehniskais atbalsts

NOZĪME

“Pigeon-Bridge” (tulk. Baložu Tilts) ir laikmetīgās skatuves mākslas producentu kompānija, kas kultūras telpā tuvākus un tālākus lidojumus veic kopš 2013./2014. gada sezonas.Organizācija pēc savas iedabas ir nevalstiska organizācija, kas regulāri un apzināti strādā nevalstiskajā sektorā, kopā ar māksliniekiem un mākslas profesionāļiem rada alternatīvu iespēju izpausties mūsdienīgās un laikmetam aktuālās izteiksmes formās un valodās. Pēc savas būtības tā ir kā platforma, kas rosina kultūras daudzveidību un veicina jaunu sadarbības formu attīstību.

Baloži organizē, producē un līdzproducēt lokālus un starptautiskus laikmetīgās mākslas projektus, lai radītu vidi veiksmīga sadarbības tīkla veidošanai un domapmaiņai starp latviešu māksliniekiem un māksliniekiem kaimiņvalstīs un ārvalstīs; dažādotu Latvijas kultūras dzīvi ar jaunu laikmetīgās skatuves mākslas darbu un sadarbības formu ienākšanu pilsētvidē; veicinātu starptautisku laikmetīgās mākslas projektu un ideju apmaiņu norisi Latvijas kultūrvidē, tādējādi pilnveidojot nevalstiskā teātra sektoru; iedrošinot latviešu mākslinieku un jauno skatuves mākslas profesionāļu, tostarp topošo producentu interesi regulārā darbībā alternatīvos mākslas pasākumos, kā arī virzību darbībai ārvalstīs.

KOPPROJEKTI

PIGEON-BRIDGE ne vien producē, bet arī regulāri sadarbojas, atbalstot un līdzproducējot neatkarīgu mākslinieku un kompāniju radošo ideju lidojumus. Sadarbības pamatā ir vēlme ne vien stiprināt nevalstisko skatuves mākslas sektoru, bet arī veicināt tā attīstību un izaugsmi, aktīvāka radošo procesu norisei kultūras telpā.

Šobrīd PIGEON-BRIDGE regulāri sadarbojas ar laikmetīgās dejas apvienību “Dejas Anatomija”, nodrošinot un koordinējot programmā esošo izrāžu regulāru izrādīšanu.

ELĪNA CĒRPA: LŪCIS, Valmieras Drāmas teātrī
DEJAS ANATOMIJA: ATGRIEŠANĀS
DEJAS ANATOMIJA: CIK TUVU?
DEJAS ANATOMIJA: DUNKANI – DĪVAIŅI VAI PRAVIEŠI?

SADARBĪBA

PIGEON-BRIDGE veido tiltus, sadarbojoties ar neatkarīgiem māksliniekiem ārvalstīs, realizējot radošās meistarklases un viesizrādes Latvijā, kā arī aktīvi iesaistās starptautisku procesu norisēs un sadarbības tīklos.

Igijs Londs Malmborgs ‘k ļ ū m e’ (SWE)
united Sorry & theater im bahnhof: NO,NOTHING! (AT)
Draeger u.Co: IKDIENAS VĀJPRĀTS (AT)
Kompanii Nii: PUNG (EST)
SPACE OUT: Gerald Kurdian 1999 (FR)

ATBALSTS UN DRAUGI:

Finansiālais atbalsts: partners partners partners

Draugi: partners partners partners partners partners partners partners partners partners partners partners partners partners

Informatīvais atbalsts: partners partners partners partners partners partners partners

KONTAKTI:

E-pasts: pigeonbridge [at] pigeonbridge [punkts] com

Rekvizīti:
NOSAUKUMS: PIGEON BRIDGE
REĢISTRĀCIJAS NR: 40008215631
JURIDISKĀ ADRESE: Vidzemes šoseja 30 - 3, Garkalnes novads, Garkalne LV-2137
FAKTISKĀ ADRESE: Daugavgrīvas iela 68a - 37, Rīga LV-1007
KONTA NR.: LV34UNLA0050021417160
BANKA: SEB BANKA
SWIFT KODS: UNLALV2X
VALSTS KASE: LV27TREL9228329001000
SWIFT KODS: TRELLV22